การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7/2566

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม