ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
115  ถนนนิเวศรัตน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000  โทร 044-811160 , 082-1726112

e-mail : agchai7@hotmail.com     sarabun@ccat.ac.th