ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
115  ถนนนิเวศรัตน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000  โทร  0821726112  Fax 044-811583

e-mail : agchai7@hotmail.com     sarabun@ccat.ac.th