แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายไพโรจน์ ระเบียบนา
ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชา

นายจักรพงษ์ นิลเลี่ยม
ข้าราชการครู ครูประจำแผนกวิชา
นายศักดิ์สิทธิ์ พิลาวรรณ์
ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชา
นายภูเบศร์ กาญจนภา
ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกวิชา