ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือและมอบรางวัลโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2567-2571 ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รับชมรูปภาพทั้งหมด