กำหนดการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

📯กำหนดการ📯

🎉พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ณ หอประชุมเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

💚🤍💛