วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ร่วมกับ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

“รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษา

ชั้น ม3 หรือ ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า

เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช. และ ปวส.

🎉เรียนฟรี…พร้อมรับค่าใช้จ่าย
📍ประเภททุน 5 ปี
ระดับ ปวช. 6,500 บาท/เดือน x 12 = 78,000บาท/ปี หรือ 234,000บาท/
ระดับ ปวส. 7,500 บาท/เดือน x 12 = 90,000 บาท/ปี หรือ 180,000บาท
ตลอดหลักสูตร 414,000 บาท
📍ประเภททุน 2 ปี
ระดับ ปวส. 7,500 บาท/เดือน x 12 = 90,000 บาท/ปี หรือ 180,000บาท
▶️คุณสมบัติทั่วไป
ระดับชั้น ปวช.
1. กำลังเรียน ม.3
2. เรียนดี ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ คนในครอบครัว มีรายได้รวมไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนต่อคน
ระดับชั้น ปวส.
1. กำลังเรียน ม. 6 / ปวช.
2. เรียนดี ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้รวมของคนในครอบครัว ไม่เกิน 3,000 บาท
สนใจติดต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ รองผู้อำนวยการ สมมัคร สุพรม
088-551-7545