รับรางวัลคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีเด่น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวอภิสมา บรรเลงเสนาะ

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีเด่น
ชื่อผลงาน “การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ สารต้านอนุมูลอิสระของผลหม่อนสด 3 สายพันธุ์ เเละความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผลหม่อนสกัดเข้มข้น”
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “Food Earth Save”

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ