มอบรองเท้าคัชชู ชายและหญิงให้กับนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ภายใต้โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม