ร่วมการประชุมคณะกรรมการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม