นายก้องเกียรติ อ่อนตา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เข้าศึกษาดูงานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม