คณะทำงานลงพื้นที่หนุนเสริมวิชาการ ติดตามและประเมินผลการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพ ที่รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบความเป็นอยู่และสวัสดิภาพผู้รับทุน

รับชมรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด