มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43

รับชมรูปภาพทั้งหมด