เชิญชวนร่วมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนร่วมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นี้ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สามารถร่วมการสวดมนต์ ณ วัดต่างๆ ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ
โดยใช้บทสวดดังนี้
1.บูชาพระรัตนตรัย
2.บทชุมนุมเทวดา
3.นะโม 3 จบ
4.บทพระไตรสรณคมน์
5.นโมการอัฎฐกคาถา
6.บทรตนสูตร
7.บทอังคุลิมาลปริตร 3 จบ
8.บทโพชฌังคปริตร
9.บทอภยปริตร
10.บทอาฏานาฏิยปริตร
11.บทมงคลจักรวาลใหญ่
12.บทเทวตาอุยโยชนคาถา
13.บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง )
14.บทภวตุ สัพพมังคลัง
15.บทนักขัตตยักข์