บริการแจก น้ำหมัก EM และเมล็ดพืชผัก น้ำดื่ม โครงการ “Fix it จิตอาสา” “อาชีวะช่วยประชาชน” ผู้ประสบอุทกภัยช่วงหลังน้ำลด จังหวัดชัยภูมิ

รับชมรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด