เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดอาชีวศึกษา (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

รับชมรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด