พิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมสำนึกใ พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

รับชมรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด