ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ขอแสดงความยินดี
นายสุเทพ สระจันทร์
เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ