ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานเกษตร 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานเกษตร 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา ไม่ตำกว่า ปวส.

สมัครได้ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ