พิธีมอบต้นหม่อน โครงการปลูกหม่อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ

  วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวนวลผ่อง ยิ่งพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ ร่วมพิธีมอบต้นหม่อน โครงการปลูกหม่อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ณ ศูนย์หม่อนไหมชัยภูมิ และออกนิเทศนักศึกษาแผนกวิชาพืชศาสตร์ที่ฝึกงาน