ประกาศรายชื่อ นักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุน กสศ. ประจำปีการศึกษา 2565

📣📣ประกาศรายชื่อ นักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุน กสศ. ประจำปีการศึกษา 2565📣📣

🔴 หมายเหตุ 🔴

1⃣. นักเรียนที่ได้รับทุน ระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มาทำสัญญาการรับทุน

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (ตอนเช้า เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)

2⃣. นักเรียนที่ได้รับทุน กสศ. ทุกคน (ให้แต่ละคนนำผู้ปกครองมาด้วย เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและร่วมทำสัญญารับทุน)

🔺 *** ผู้ปกครองที่มาด้วยจะต้องเป็นคนเดียวกับที่แจ้งในใบสมัคร หรือหากมีการเปลี่ยนผู้ปกครองกรุณาโทรติดต่อ 🔻

➡ อ.บุษบา นามวิจิตร 📞 โทร 084-4985013

➡ เจ้าหน้าที่ กสศ. 📞 080-1437794

3⃣. นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อหรือไม่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ให้นักเรียนเข้ารับการรายงานตัว ในวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม 2565

♦ ***ให้นักเรียนดูประกาศของงานทะเบียน วิทยาลัยฯ**** ♦