ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินศักยภาพและความเหมาะสมในการเรียนสายวิชาชีพ สำหรับผู้สมัครรับทุน กสศ.

📣📣 ประกาศจาก งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.🟢)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์🔺รับการประเมิณศักยภาพและความเหมาะสมในการเรียนสายวิชาชีพ🔻
🔺🔺 ให้ นักเรียนนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และการแต่งกาย ในการเข้ารับการประเมิน อย่างละเอียด และให้มาในวันและเวลาที่กำหนด 🔻🔻
ข้อควรปฎิบัติ
1. เว้นระหะห่างเพื่อป้องกัน covid-19
2. ขณะที่อยู่ในวิทยาลัย ต้องสวมใส่แมสตลอดเวลา
3.ล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอลล์ บ่อยครั้ง